กำหนดการรับสมัคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

26 March 2018 Mon: 08:30 - 16:30

26 มีนาคม 2561

เริ่มรับสมัคร

13 May 2018 Fri: 08:30 - 16:30

13 พฤษภาคม 2561

วันสุดท้ายการรับสมัคร

18 May 2018 Fri: 08:30 - 16:30

18 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

26 May 2018 Sat: 08:30 - 16:30

26 พฤษภาคม 2561

สอบคัดเลือก

2 June 2018 Wed: 08:30 - 16:30

2 มิถุนายน 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

9 June 2018 Sat: 08:30 - 16:30

9 มิถุนายน 2561

รายงานตัวปฐมนิเทศ

18 June 2018 Mon: 08:30 - 16:30

18 มิถุนายน 2561

เปิดเรียนภาคปกติ

4 August 2018 Sat: 08:30 - 16:30

4 สิงหาคม 2561

เปิดเรียนภาคสมทบ

ระบบบริการของบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (TCI กลุ่ม1)

กิจกรรมสำคัญบัณฑิตวิทยาลัย

สโมสรนักศึกษา

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

สมาคมศิษย์เก่า

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสมาคมศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา

การประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือน

กิจกรรมการรับเข้าศึกษา

กิจกรรมการรับสมัคร การสอบ การรายงานตัว ปฐมนิเทศ