รายชื่อส่งทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
STEP ขั้นตอนการประมวลผลการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

STEP 1 Data Table
#
วันที่ Date
รายละเอียด
DOWNLOAD
ผู้ประกาศ
1 2017-09-22 รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นำเสนอต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการประมวลผลการศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
admin
2 2017-08-18 รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นำเสนอต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการประมวลผลการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
admin
STEP 2 Data Table
#
วันที่ Date
รายละเอียด
DOWNLOAD
ติดต่อรับ Transcript
ผู้ประกาศ
1
2018-05-04
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
19 พ.ค. 61
Admin
2
2018-02-26
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
6 มี.ค. 61
Admin
3
2018-01-26
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
7 ก.พ. 61
Admin
4
2017-12-23
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
29 ธ.ค. 60
Admin
5
2017-12-06
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
12 ธ.ค. 60
Admin
6
2017-10-30
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
1 พ.ย. 60
Admin
7
2017-10-30
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
1 พ.ย. 60
Admin
8
2017-09-22
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
24 ก.ย. 60
Admin
9
2017-07-21
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
2 ก.ย. 60
Admin
10
2017-06-23
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
29 ก.ค. 60
Admin
11
2017-05-19
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
10 มิ.ย. 60
Admin
12
2017-04-21
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2560
13 พ.ค. 60
Admin
13
2017-03-24
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
28 เม.ย. 60
Admin
14
2017-02-24
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
8 มี.ค. 60
Admin
15
2017-01-20
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
25 ก.พ. 60
Admin

ติดต่อสอบถาม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : 043-712-164 หรือ : 043-722-118 ต่อ 304

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย : 043-725438 หรือ : 095-668-3176

All right reserved by บัณฑิตวิทยาลัย