รายชื่อส่งทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
STEP ขั้นตอนการประมวลผลการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
STEP 2 Data Table
#
วันที่ Date
รายละเอียด
DOWNLOAD
ติดต่อรับ Transcript
ผู้ประกาศ
1
2019-10-11
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
11 ต.ค. 62
Admin
2
2019-09-12
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
14 ก.ย. 62
Admin
3
2019-08-15
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
17 ส.ค. 62
Admin
4
2019-07-30
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
30 ก.ค. 62
Admin
5
2019-07-10
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
11 ก.ค. 62
Admin
6
2019-05-17
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
18 พ.ค. 62
Admin
7
2019-04-10
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
20 เม.ย. 62
Admin
8
2019-03-26
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
25 มี.ค. 62
Admin
9
2019-03-11
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
1 มี.ค. 62
Admin
10
2019-02-01
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
2 ก.พ. 62
Admin
11
2018-12-04
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
8 ธ.ค. 61
Admin
12
2018-10-26
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
3 พ.ย. 61
Admin
13
2018-10-17
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561
17 ต.ค. 61
Admin
14
2018-09-04
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
5 ก.ย. 61
Admin
15
2018-08-02
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (รอบที่3)
3 ส.ค. 61
Admin
16
2018-07-20
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)
22 ก.ค. 61
Admin
17
2018-07-13
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (รอบที่ 1)
14 ก.ค. 61
Admin
18
2018-06-29
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
30 มิ.ย. 61
Admin
19
2018-05-04
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
19 พ.ค. 61
Admin
20
2018-02-26
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
6 มี.ค. 61
Admin
21
2018-01-26
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
7 ก.พ. 61
Admin
22
2017-12-23
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
29 ธ.ค. 60
Admin
23
2017-12-06
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
12 ธ.ค. 60
Admin
24
2017-10-30
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
1 พ.ย. 60
Admin
25
2017-10-30
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
1 พ.ย. 60
Admin
26
2017-09-22
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
24 ก.ย. 60
Admin
27
2017-07-21
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
2 ก.ย. 60
Admin
28
2017-06-23
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
29 ก.ค. 60
Admin
29
2017-05-19
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
10 มิ.ย. 60
Admin
30
2017-04-21
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2560
13 พ.ค. 60
Admin
31
2017-03-24
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
28 เม.ย. 60
Admin
32
2017-02-24
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
8 มี.ค. 60
Admin
33
2017-01-20
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
25 ก.พ. 60
Admin

ติดต่อสอบถาม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : 043-712-164 หรือ : 043-722-118 ต่อ 304

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย : 043-725438 หรือ : 095-668-3176

All right reserved by บัณฑิตวิทยาลัย