แนะนำการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์

เกี่ยวกับระบบ

ระบบตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

VIDEO แนะนำขั้นตอนการใช้งาน

วีดีโอแนะนำขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

File แนะนำขั้นตอนการใช้งาน

แนะนำขั้นตอนการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์

ใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์

ระบบอักขราวิสุทธิ์เปิดให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้อีเมลภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเท่านั้น