ปฏิทินการสอบคัดเลือก ภาคเรียนที่ 2/2560

ลำดับรายการกำหนดการ
1 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 18 กันยายน - 25 ตุลาคม 2560
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 30 ตุลาคม 2560
3 ภาคเช้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษา และ ภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน  2560
4 ทดสอบภาษาอังกฤษ RMU-GET 3 พฤศจิกายน  2560
5 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 10 พฤศจิกายน  2560
6 รายงานตัวและปฐมนิเทศ 18 พฤศจิกายน  2560
7 เปิดภาคเรียน ภาคสมทบ 25 พฤศจิกายน 2560