รายชื่อส่งทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
STEP ขั้นตอนการประมวลผลการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
STEP 2 Data Table
#
วันที่ Date
รายละเอียด
DOWNLOAD
ติดต่อรับ Transcript
ผู้ประกาศ
1
2022-05-05
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษาต่อฝ่ายทะเบียนประมวล ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
รอสภาอนุมัติ
Admin
2
2022-05-05
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
5 พ.ค. 65
Admin
3
2022-03-28
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
28 มี.ค. 65
Admin
4
2022-03-28
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564
28 มี.ค. 65
Admin
5
2021-11-16
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
31 ม.ค. 65
Admin
6
2021-10-20
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
21 ต.ค. 64
Admin
7
2021-09-28
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
28 ก.ย. 64
Admin
8
2021-08-25
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
26 ส.ค. 64
Admin
9
2021-07-30
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
31 ก.ค. 64
Admin
10
2021-06-17
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
18 มิ.ย. 64
Admin
11
2021-05-14
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
15 พ.ค. 64
Admin
12
2021-04-07
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
8 เม.ย. 64
Admin
13
2021-03-10
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
12 มี.ค. 64
Admin
14
2021-02-17
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
18 ก.พ. 64
Admin
15
2021-01-20
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
20 ม.ค. 64
Admin
16
2020-12-16
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
16 ธ.ค. 63
Admin
17
2020-11-04
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
5 พ.ย. 63
Admin
18
2020-10-05
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
5 ต.ค. 63
Admin
19
2020-09-28
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
28 ก.ย. 63
Admin
20
2020-08-26
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
26 ส.ค. 63
Admin
21
2020-07-03
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
4 ก.ค. 63
Admin
22
2020-06-15
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
15 มิ.ย. 63
Admin
23
2020-05-22
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
23 พ.ค. 63
Admin
24
2020-04-24
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
28 เม.ย. 63
Admin
25
2020-03-27
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม
30 มี.ค. 63
Admin
26
2020-02-18
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
18 ก.พ. 63
Admin
27
2020-01-20
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
20 ม.ค. 63
Admin
28
2019-12-24
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
24 ธ.ค. 62
Admin
29
2019-11-13
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
18 พ.ย. 62
Admin
30
2019-10-11
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
11 ต.ค. 62
Admin
31
2019-09-12
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
14 ก.ย. 62
Admin
32
2019-08-15
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
17 ส.ค. 62
Admin
33
2019-07-30
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
30 ก.ค. 62
Admin
34
2019-07-10
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
11 ก.ค. 62
Admin
35
2019-05-17
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
18 พ.ค. 62
Admin
36
2019-04-10
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
20 เม.ย. 62
Admin
37
2019-03-26
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
25 มี.ค. 62
Admin
38
2019-03-11
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
1 มี.ค. 62
Admin
39
2019-02-01
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
2 ก.พ. 62
Admin
40
2018-12-04
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
8 ธ.ค. 61
Admin
41
2018-10-26
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
3 พ.ย. 61
Admin
42
2018-10-17
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561
17 ต.ค. 61
Admin
43
2018-09-04
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
5 ก.ย. 61
Admin
44
2018-08-02
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (รอบที่3)
3 ส.ค. 61
Admin
45
2018-07-20
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)
22 ก.ค. 61
Admin
46
2018-07-13
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (รอบที่ 1)
14 ก.ค. 61
Admin
47
2018-06-29
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
30 มิ.ย. 61
Admin
48
2018-05-04
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
19 พ.ค. 61
Admin
49
2018-02-26
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
6 มี.ค. 61
Admin
50
2018-01-26
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
7 ก.พ. 61
Admin
51
2017-12-23
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
29 ธ.ค. 60
Admin
52
2017-12-06
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
12 ธ.ค. 60
Admin
53
2017-10-30
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
1 พ.ย. 60
Admin
54
2017-10-30
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
1 พ.ย. 60
Admin
55
2017-09-22
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
24 ก.ย. 60
Admin
56
2017-07-21
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
2 ก.ย. 60
Admin
57
2017-06-23
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
29 ก.ค. 60
Admin
58
2017-05-19
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
10 มิ.ย. 60
Admin
59
2017-04-21
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2560
13 พ.ค. 60
Admin
60
2017-03-24
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
28 เม.ย. 60
Admin
61
2017-02-24
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
8 มี.ค. 60
Admin
62
2017-01-20
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
25 ก.พ. 60
Admin

ติดต่อสอบถาม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : 043-713-083 ต่อ 304 หรือ : 043-71-3080-9 ต่อ 304

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย : 043-725438 หรือ : 043-722-118 ต่อ 300

All right reserved by บัณฑิตวิทยาลัย