แผนกลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย

การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้หลากหลาย และทันสมัยโดยการมีส่วนร่วม ของท้องถิ่น สร้างหลักสูตรที่หลากหลายทั้งที่เป็นสากลและท้องถิ่น เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และตลาดแรงงาน

บริการวิชาการแก่สังคม

ส่งเสริมความเข้าใจแนวทางการทำและประโยชน์ที่เกิดจากการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัยให้แก่บุคลากรเป้าหมายหลักทั้งรูปแบบ วารสารสิ่งพิมพ์และ สื่ออิเลกทรอนิค ผ่านระบบคอมพิวเตอร์

การวิจัย

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การทำ ผลงานวิชาการ เพื่อทำเป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย สำหรับนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. ผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้สนใจอื่นๆ

การบริหารหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย

จัดทำคู่มือนักศึกษา คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ คำแนะนำการทำต้นฉบับบทความวิชาการ บทความวิจัย และคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ถูกต้องชัดเจนผู้เกี่ยวข้องสามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเองทั้งจากสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์ และจากสื่ออิเลกทรอนิกส์ผ่านคอมพิวเตอร์

การสรรหาบุคลากร

ใช้บุคลกรอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่มีศักยภาพตามเกณฑ์หลักสูตรและเกณฑ์การบริหารหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดตั้งฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

1. จัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลที่ต้องการ 2. แผนงบประมาณ จัดสรรงบอุดหนุนงานวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

การจัดหาแหล่งเงิน

สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถาบัน และ องค์กรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ในการจัดสรรเงินทุน ทุนและทรัพยากร ในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การเผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และทุนการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1.ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ การดำเนินงาน การบริหารจัดการ เพื่อเมินตนเอง อย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อม อยู่ตลอดเวลาเพื่อรับการประเมินคุณภาพจากทั้ง การประเมินภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2. พัฒนาคุณภาพของงานให้มีความถูกต้องและเหมาะสมทั้ง Quality ,Quantity , Space และ Speed

ดาว์นโหลดแผนกลยุทธ์

Download

เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์