ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการบริหารประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

“”

 

“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

“รองคณบดีฝ่ายวิชาการ”

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

“”

 

“รองคณบดีฝ่ายบริหาร”

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่