สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้บริหารและบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผศ.ดร.พัชราภรณ์  พิมพ์จันทร์

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน

นายอิทธิพล โยธะชัย

นายอิทธิพล โยธะชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเศรษฐา โพธิ์สีสม

นายเศรษฐา โพธิ์สีสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวัฒนากร ฉลาดบล

นายวัฒนากร ฉลาดบล

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริเพ็ญ จำปาศรี

นางสาวศิริเพ็ญ จำปาศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพิชญ์สินี  จักณารายณ์

นางสาวพิชญ์สินี จักณารายณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิตยา มิ่งสูงเนิน

นางสาวนิตยา มิ่งสูงเนิน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวขนิษฐา เสนาขันธ์

นางสาวขนิษฐา เสนาขันธ์

นักวิชาการศึกษา

เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่