หลักสูตรที่เปิดสอน

ดูรายละเอียดการหลักสูตรที่เปิดรับ ประกอบด้วย ระดับประกาศนีบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

สรุปรายการค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าใช้จ่ายของแต่หลักสูตร

กำหนดการรับสมัคร

ดูกำหนดการรับสมัครตลอดปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

กำหนดการ

สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ตามกำหนดการรับสมัคร ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่