ประกาศ
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ 12-14 กันยายน 2561 แล้วนั้น
เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่