ผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET)

ปีการศึกษา 2558

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) ปีการศึกษา 2559

ครั้งที่ 1/2559 | ครั้งที่ 2/2559 | ครั้งที่ 3/2559

ปีการศึกษา 2560

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) ปีการศึกษา 2560

ครั้งที่ 1/2560 | ครั้งที่ 2/2560 | ครั้งที่ 3/2560

ปีการศึกษา 2561

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET)

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1/2562

เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่