สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Art Program in English Language Studies

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Art (English Language Studies)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.A. (English Language Studies)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 : เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

แผน ข : เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

            ภาคปกติ(ในเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 100,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 4 ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนละ : 25,000 บาท

ภาคสมทบ(นอกเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 120,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 4 ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนละ : 30,000 บาท

 

Nike Herre Sko Udsalg

เกี่ยวกับคุกกี้ (cookies) บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับท่านมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตและยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น   เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่

Angka Prediksi Live Draw Taiwan Live Draw HK Live Draw SDY Live Draw SGP Live Draw Cambodia Live Draw Macau Live Draw HK Live Draw Taiwan buku mimpi situs togel terpercaya slot depo 5k slot depo 5k slot depo 10k slot depo 5k slot luar negeri slot luar negeri slot deposit dana pola slot gacor hari ini slot depo 10k slot depo 10k slot depo 5k slot depo 5k bo togel deposit 5k slot no limit city slot no limit city togel online situs togel terpercaya buku mimpi slot depo 5k edmtogel togel online buku mimpi edmtogel SITUS TOTO slot gacor maxwin situs toto situs toto situs togel terpercaya situs toto situs toto slot deposit dana Situs Togel Terpercaya 5 Situs Togel Terbesar Dan Resmi Hadiah Terbesar Bet 100 > EDMTOGEL SITUS TOTO | Daftar Situs Togel Terpercaya Resmi 4D dan Hadiah Terbesar 10 Juta 2023 slot deposit dana Live Draw China Live Draw HK buku mimpi Slot Demo Daftar 10 Situs Togel Terbesar Dan Resmi Hadiah Terbesar Bet 100 TOGEL ONLINE >> Situs Togel Terpercaya dan Terbaik 2023 TOGEL ONLINE | Daftar Situs Togel Terpercaya Resmi 2023 Live Draw HK SLOT ONLINE | Situs Slot Gacor Maxwin Dijamin Jackpot Live Draw HK Togel Online Situs Togel Terpercaya BO Togel Terpercaya Live Draw HK bandar togel terpercaya